Start als DSD-reseller

Hoe motiveer je werknemers om zichzelf te beschermen tegen cybercriminaliteit?

Hoe motiveer je werknemers om zichzelf te beschermen tegen cybercriminaliteit?

80% van alle cyberincidenten wordt veroorzaakt door een menselijke fout, oftewel door het onzorgvuldig handelen van werknemers. Bedrijven verliezen duizenden euro’s aan het herstellen van werknemer gerelateerde incidenten. De enige manier om het percentage cyberincidenten terug te dringen is door werknemers te trainen en nog belangrijker om met die trainingen het gedrag van de werknemer positief te veranderen.

Om verschillende redenen slagen traditionele trainingsprogramma’s er vaak niet in om de gewenste gedragsverandering en motivatie te bereiken. Trainingen zijn niet efficiënt: nemen complete dagen in beslag, zijn niet afgestemd op de verschillende werknemers en zijn onvoldoende interactief.

Hoe overtuig je klanten met een trainingsprogramma dat wel efficiënt én effectief is?

De kans is groot dat jouw klanten niet te spreken zijn over traditionele trainingsprogramma’s. Hoe ga je hen dan overtuigen dat het trainingsplatform van Kaspersky wel efficiënt en effectief is? Download het whitepaper en ontdek hoe KASAP verschilt van traditionele trainingsprogramma's en hoe deze trainingen werknemers wel motiveren om zichzelf te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Download Whitepaper: Hoe motiveer je werknemers om zichzelf te beschermen tegen cybercriminaliteit?

In dit whitepaper tonen we o.a. hoe Kaspersky Automated Security Awareness Platform (KASAP) verschilt van traditionele trainingsprogramma’s.

 

 

Jouw eigen on·demand software store.

Start vandaag!